ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี (ภาพกิจกรรมอยู่ในลิ้งด้านล่าง)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดยว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี" ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2560 ภายในกิจกรรมโครงการ มีการจัดชบวณพาเรดของคณะสีชมพู สีส้ม และสีฟ้า การแสดงในพิธีเปิดของแต่ละคณะสี การแข่งกีฬาสากล และการแข่งกีฬาไทย โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโครงการ "สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี" คือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ผ่านเกมส์กีฬา

 

คัดเลือกฟุตซอล ระดับ ปวช. ปวส.

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 1

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 2

สารพัดช่างเกมส์ เกมส์แห่งความสามัคคี อัลบัมที่ 3