ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การประเมินคุณภาพ งานลูกเสือวิสามัญ

 

66 รูปภาพ · Updated 8 วันที่แล้ว

วิทยา่ลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และคณะครูผู้กับกำกับกองลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับการประเมินคุณภาพ งานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560