ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

merry christmas and happy new year 2017

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดย ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ merry christmas and happy new year 2017 โดยภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย