ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่

สารพัดช่างอุบลฯจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่  28  ธ.ค.   2560  เวลา  09.00 น.  ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศการปีใหม่  โดยได้รับเกียรติ จากท่าน วีระพงษ์  โครตพงษ์  ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี   มาเป็นประธาน  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักถึงเรื่องการลดอุบัติเหตุ ตามคอนเซ็ปชื่อว่า  “ ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร”  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี