ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. :ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Open House 2017

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันนี้ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหารในนามคณะกรรมการประเมินนักศึกษาพระราชทาน ในการประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

Open House 2017

 

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย Open House 2017 งานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาครูรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีให้แสดงออกซึ่งทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพดนตรีศิลปหัตถกรรมนิทรรศการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี