ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

ท่านมาเราดีใจ...ท่านย้ายไปเราคิดถึง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ว่าที่ ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ และครูอีก 2 ท่านคือ อ.เชิดศักดิ์ พินิจมนตรี ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และอ.จารุณี คณาจันทร์ ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าสู่รั้วสารพัดช่างฯ และได้เลี้ยงส่งครูอีก 2 ท่านที่ย้ายไปคือ อ.สมชาย แวศรี ย้ายไปประจำที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ อ.จินดาเพชร งามนาค ไปประจำที่วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จึงได้จัดการต้อนรับภายใต้โครงการ "ท่านมาเราดีใจ...ท่านย้ายไปเราคิดถึง" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีโดย ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2560 ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ ไทยที่บริเวณสนามกีฬา

 

ภาพโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราช

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ไปเป็นร่มไทร เกษียณอายุราชการ ดร.อนันต์ หอมพิกุล

อยู่เป็นร่มโพธิ์ ไปเป็นร่มไทร เกษียณอายุราชการ ดร.อนันต์ หอมพิกุล