ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

Coolวิทยาลัย  สารพัด-  ช่างอุบล แหล่งฝึกฝน  วิทยาการ  ทันสมัย
ทักษะเยี่ยม  เปี่ยวความรู้  คู่วินัย เราภาคภูมิใจ  สถาบัน  หมั่นศึกษา
Embarassedองค์วิษณุกรรม  ย้ำใจ  ในอาชีพ ดุจประทีป  ส่องทาง  สร้างชีวา
ตั้งใจเรียน  เพียรขยัน  หมั่นค้นคว้า หวังอนา-  คต รุ่งเรือง  กระเดื่องไกล
Tongue Outใน...ร่มเงาทองกวาวรื่นรมย์ พันธ์ไม้ผสม  เขียวขจี  สีสดใส
อาคารดูเด่น  เป็นสง่า  สิทยาลัย ศาลาธรรม  น้อมนำใจ  ให้ถวิล
เลือดหมูเหลือง  เรืองรอง  ผ่องโสภิณ พริ้วไสว ณ แดนดิน  ถิ่นปทุมมา
Laughingวิทยาลัย  สารพัด-  ช่างอุบล สรรค์สร้างมวลชน  เป็นคนอา- ชีวศึกษา
ความรู้ที่ได้  วินัยที่ดี  ทักษะวิชา อีกคุณธรรม  พร้อมนำพา  พัฒนาชาติไทย