ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการพัฒนาทักษาอาชีพแบบบูรณาการ

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ วิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ , วิชาช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก , วิชาช่างติดตั้งจานดาวเทียม , วิชางานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC , วิชาตัดผมชาย , วิชาการสปาผิวหน้าเพื่อคลายเครียด , วิชานวดแผนไทย , วิชาโยคะพื้นฐาน , วิชาการทำดอกไม้จันทน์