ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

วันครู ประจำปี 2560

 

วันครู ประจำปี 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วันที 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวนาไล วิทยลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ในช่วงบ่าย บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี