ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมลงนามไว้อาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมลงนามไว้อาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย