ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

สารพัดช่างอุบลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. :ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์  บุตรบุราณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี