ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ๒๕๖๐

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]