ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมกับบริษัทไบโอวูเมนส์จัดอบรมการทำสีผมและการเสริมสวย

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมกับบริษัทไบโอวูเมนส์จัดอบรมการทำสีผมและการเสริมสวย วันที่ 21 พ.ย. 60 เวลา 15.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมการทำสีผมและการเสริมสวย จำนวน 60 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรวิภัทร รามเรือง ผู้เชี่ยวชาญบริษัทไบโอวูเมนส์เป็นผู้ดำเนินการสอน ระยะเวลาในการอบรมวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น - 16.00น วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เป็น แนวทางสำหรับผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองและลงมือปฎิบัติอย่างถูกวิธี แนะแนวการดำเนินธุรกิจเสริมสวยและการบริการจัดการร้านเสริมสวยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี