ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สารพัดช่างอุบลฯ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วันนี้ 21 พ.ย. 60 เวลา 09.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.เครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน 2.เครื่องอบแห้งปลาแก้วระบบหมุนวนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3.เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว 4.เครื่องสับมันสำปะหลัง 5.เตาอบลดความชื้นข้าวเปลือก ผลงานของนายวทัญญู บุตรศรี นายชลอ พลนิล นายวุฒิไกร ขยันการ และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี