ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการตรวจประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการตรวจประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันนี้ 2 พ.ย.60 เวลา 13.30น คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำโดยนายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการเทคนิคเดชอุดม ประธานกรรมการ พร้อมทีมงานในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี