ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

 

17 ต.ค.60 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ1ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 โดยร่วมกันพัฒนา ทำคว่มสะอาด ณ วัดไชยมงคล ในวันอังคารที่ 17 ตค 2560 เวลา09:09-11:00น