ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สารพัดช่างอุบลฯ ทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ 19 ก.ย.60 เวลา 16.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ ดอกไม้จันทร์ จำนวนทั้งหมด 22 ถุง รวม 10,699 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธี สื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมบันทึกภาพ อาทิเช่น ช่อง 11 ช่อง 7 เพื่อนำไปเสนอข่าวต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี