ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

ประชุมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชุมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันนี้ 15 ก.ย.60 เวลา 10.00น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู จัดประชุมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อแจ้งและทำความเข้าใจรายละเอียดในการจัดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธาน