ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเมรุมาศ

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเมรุมาศ

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเมรุมาศจำลองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 27 ส.ค.60 เวลา 07.09 น ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี