ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาล อำเภอวารินชำราบ นำโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาล อำเภอวารินชำราบ นำโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา