ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดา

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดา

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 08.30 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู ร่วมวางพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี