ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี

สารพัดช่างอุบลฯ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 10.15 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ร่วมบรรยายและให้ความรู้การเรียนสายอาชีพดีอย่างไร ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 โครงการสร้างประสบการณ์ (Work experience) อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยงานครั้งนี้มีคณะครูระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี