ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12

การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12

17 ก.ค. 60 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 20 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด