ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมราคา ประจำปี ๒๕๖๐

[ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง  การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมราคาประจำปี 2559

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

เรื่อง  ลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ ]