ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์

 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีโดย ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2560 ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ ไทยที่บริเวณสนามกีฬา

 

ภาพโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ตักบาตร สวดมนต์

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราช