ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้ หลักสูตรงานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด, หลักสูตรงานมุ้งลวดอลูมิเนียม, หลักสูตรงานเชื่อมเหล็กดัดหลักสูตรงานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม, หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน, หลักสูตรกางเกงสตรีเบื้องต้น, หลักสูตรคีย์บอร์ด, หลักสูตรชุดติดกัน, หลักสูตรตัดผมชายระดับ 1 , หลักสูตรการแต่งเล็บเพ้นท์เล็บ, หลักสูตรการเปลี่ยนสีผม, หลักสูตรงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี