ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน วันนี้ 7 ก.ย.60 เวลา13.30น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรม (ชั้น4) วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี