ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0

เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 12.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4.0 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลากลางบ้าน บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี