ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สารพัดช่างอุบลฯ จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 13.00 น ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคำสั่งให้ทำทั้งหมดจำนวน 220,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี