ผู้บริหารวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  บุตรบุราณ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

Facebook

รายงานการประเมินตนเอง Sar

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

สารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ 25 ส.ค.60 ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวธนิดา ประทุมเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการ พร้อมคณะเข้าประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี